X

1002 hvit

1042 gråmelert

1053 mørk

1088 coke melting

1099 svart

2572 lys brunmelert

2650 lys beigemelert

3552 nougat

3161 eikenøtt

8552 dill

2571 mørk brun

5575 navy

6580 blå natt

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6046 jolly blue

9071 støvet olivengrønn

8581 dyp skoggrønn

7281 dyp petrol

8051 eucalyptus

2325 lys honning gul

4219 rød

4626 shocking pink

4545 rhododendron

X

1001 optisk hvit

1002 hvit

1012 nature

2319 lys lime

1032 lys gråmel

1042 gråmelert

1053 gråmelert

1088 coke melting

1099 svart

2122 månestein

2134 gul sand

2325 honning gul

2564 gyllenbrun

2572 brunmelert

2650 lys beigemelert

3082 brun

3161 mellombrun

4015 støvet coral

4012 rose chin

4219 rød

4025 coral

4228 rød

4245 rosentre

4513 bum pink

4524 pink

4672 bjørnebaersorbet

4545 rhododendron

5575 navy

5962 gråblå

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6324 blåmelert

6032 blå hortensia

6823 turquoise

7272 dyp petrol

9041 støvet lys grønn

9573 mosegrønn

9844 lys mosegrønn

8063 mørk grønn

X

1002 hvit

1042 gråmelert

1053 mørk

1088 coke melting

1099 svart

2572 lys brunmelert

2650 lys beigemelert

3552 nougat

3161 eikenøtt

8552 dill

2571 mørk brun

5575 navy

6580 blå natt

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6046 jolly blue

9071 støvet olivengrønn

8581 dyp skoggrønn

7281 dyp petrol

8051 eucalyptus

2325 lys honning gul

4219 rød

4626 shocking pink

4545 rhododendron

X

1001 optisk hvit

1002 hvit

1012 nature

2319 lys lime

1032 lys gråmel

1042 gråmelert

1053 gråmelert

1088 coke melting

1099 svart

2122 månestein

2134 gul sand

2325 honning gul

2564 gyllenbrun

2572 brunmelert

2650 lys beigemelert

3082 brun

3161 mellombrun

4015 støvet coral

4012 rose chin

4219 rød

4025 coral

4228 rød

4245 rosentre

4513 bum pink

4524 pink

4672 bjørnebaersorbet

4545 rhododendron

5575 navy

5962 gråblå

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6324 blåmelert

6032 blå hortensia

6823 turquoise

7272 dyp petrol

9041 støvet lys grønn

9573 mosegrønn

9844 lys mosegrønn

8063 mørk grønn

X

1002 hvit

1042 gråmelert

1053 mørk

1088 coke melting

1099 svart

2572 lys brunmelert

2650 lys beigemelert

3552 nougat

3161 eikenøtt

8552 dill

2571 mørk brun

5575 navy

6580 blå natt

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6046 jolly blue

9071 støvet olivengrønn

8581 dyp skoggrønn

7281 dyp petrol

8051 eucalyptus

2325 lys honning gul

4219 rød

4626 shocking pink

4545 rhododendron

X

1001 optisk hvit

1002 hvit

1012 nature

2319 lys lime

1032 lys gråmel

1042 gråmelert

1053 gråmelert

1088 coke melting

1099 svart

2122 månestein

2134 gul sand

2325 honning gul

2564 gyllenbrun

2572 brunmelert

2650 lys beigemelert

3082 brun

3161 mellombrun

4015 støvet coral

4012 rose chin

4219 rød

4025 coral

4228 rød

4245 rosentre

4513 bum pink

4524 pink

4672 bjørnebaersorbet

4545 rhododendron

5575 navy

5962 gråblå

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6324 blåmelert

6032 blå hortensia

6823 turquoise

7272 dyp petrol

9041 støvet lys grønn

9573 mosegrønn

9844 lys mosegrønn

8063 mørk grønn

X

1002 hvit

1042 gråmelert

1053 mørk

1088 coke melting

1099 svart

2572 lys brunmelert

2650 lys beigemelert

3552 nougat

3161 eikenøtt

8552 dill

2571 mørk brun

5575 navy

6580 blå natt

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6046 jolly blue

9071 støvet olivengrønn

8581 dyp skoggrønn

7281 dyp petrol

8051 eucalyptus

2325 lys honning gul

4219 rød

4626 shocking pink

4545 rhododendron

X

1001 optisk hvit

1002 hvit

1012 nature

2319 lys lime

1032 lys gråmel

1042 gråmelert

1053 gråmelert

1088 coke melting

1099 svart

2122 månestein

2134 gul sand

2325 honning gul

2564 gyllenbrun

2572 brunmelert

2650 lys beigemelert

3082 brun

3161 mellombrun

4015 støvet coral

4012 rose chin

4219 rød

4025 coral

4228 rød

4245 rosentre

4513 bum pink

4524 pink

4672 bjørnebaersorbet

4545 rhododendron

5575 navy

5962 gråblå

6062 mørk blå

6063 inkblå

6553 petrol

6324 blåmelert

6032 blå hortensia

6823 turquoise

7272 dyp petrol

9041 støvet lys grønn

9573 mosegrønn

9844 lys mosegrønn

8063 mørk grønn

X

5 mm

4,5 mm

4 mm

Out of stock

3.75 mm

3.5 mm

3,25 mm

3 mm

5 mm

2,5 mm

10 mm

4,5 mm

Out of stock

9 mm

2 mm

8 mm

4 mm

Out of stock

3.75 mm

3.5 mm

Out of stock

7 mm

3,25 mm

6.5 mm

3 mm

Out of stock

6 mm

2,5 mm

Out of stock

5.5 mm

Out of stock

2 mm

7 mm

6.5 mm

6 mm

5.5 mm

Out of stock

X

5 mm

4,5 mm

4 mm

Out of stock

3.75 mm

3.5 mm

3,25 mm

3 mm

5 mm

2,5 mm

10 mm

4,5 mm

Out of stock

9 mm

2 mm

8 mm

4 mm

Out of stock

3.75 mm

3.5 mm

Out of stock

7 mm

3,25 mm

6.5 mm

3 mm

Out of stock

6 mm

2,5 mm

Out of stock

5.5 mm

Out of stock

2 mm

7 mm

6.5 mm

6 mm

5.5 mm

Out of stock

X

12 mm

3 mm

10 mm

9 mm

8 mm

7 mm

6.5 mm

6 mm

Out of stock

5.5 mm

5 mm

4,5 mm

4 mm

3.75 mm

3.5 mm

3,25 mm

Out of stock

3 mm

12 mm

10 mm

9 mm

8 mm

7 mm

6.5 mm

6 mm

5.5 mm

5 mm

4,5 mm

Out of stock

4 mm

3.75 mm

Out of stock

3.5 mm

3,25 mm

3 mm

12 mm

10 mm

9 mm

8 mm

7 mm

6.5 mm

6 mm

5.5 mm

5 mm

4,5 mm

4 mm

3.75 mm

3.5 mm

3,25 mm

3 mm

12 mm

Out of stock

10 mm

9 mm

8 mm

7 mm

6.5 mm

Out of stock

6 mm

5.5 mm

5 mm

4,5 mm

4 mm

3.75 mm

3.5 mm

3,25 mm

3 mm

12 mm

Out of stock

10 mm

Out of stock

9 mm

Out of stock

8 mm

Out of stock

7 mm

Out of stock

6.5 mm

6 mm

5.5 mm

Out of stock

5 mm

4,5 mm

4 mm

3.75 mm

3.5 mm

3,25 mm

9 mm

8 mm

7 mm

Out of stock

6.5 mm

6 mm

5.5 mm

5 mm

4,5 mm

4 mm

3.75 mm

Out of stock

3.5 mm

3,25 mm

3 mm

9 mm

8 mm

7 mm

6.5 mm

6 mm

5.5 mm

5 mm

4,5 mm

4 mm

3.75 mm

3.5 mm

3,25 mm

3 mm

X

Compare colors: Bernie's mittens

Click on the preview to compare colors.

Sandnes - Perfect

Sandnes - Sisu

Bernie's mittens

SANDNES GARN {knitting kit}

Bernie's mittens are now available for you to knit yourself at home.

Difficulty

Sandnes - Perfect

Color 1

larger view
Compare colors

Sandnes - Sisu

Color 1

larger view
Compare colors

Sandnes - Perfect

Color 2

larger view
Compare colors

Sandnes - Sisu

Color 2